" />

Konferencja "ROLNICTWO EKOLOGICZNE: BADANIA, JAKOŚĆ, WSPÓŁPRACA I MARKETING"

Autor: Biuro Prasowe klastra DEŻ Data: 2011-09-16
"ROLNICTWO EKOLOGICZNE: BADANIA, JAKOŚĆ, WSPÓŁPRACA I MARKETING" Konferencja organizowana w ramach projektu „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności”

 

 

KOMITET HONOROWY
prof. dr hab. Wiesław Oleszekczł. koresp. PAN, Dyrektor IUNG-PIB
prof. dr hab. dr h.c. Jan Glińskiczł. rzecz. PAN, W-ce Prezes Oddziału
PAN w Lublinie
mgr Michał RzytkiNaczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego
w Departamencie Promocji i Komunikacji MRiRW

WSPÓŁORGANIZATOR
Komisja Rolnictwa i Weterynarii Oddziału PAN w Lublinie
Biuro Klastra DEŻ

Zaproszenie na konferencję

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

16 września (piątek) Sala Kongresowa IUNG-PIB

9.30 - 9.45 Rejestracja uczestników

9.45 - 10.00 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Wiesław Oleszek Dyrektor IUNG-PIB w Puławach

prof. dr hab. Jan Gliński Prezes Oddziału PAN w Lublinie

10.00 - 10.20 Klaster Dolina Ekologicznej Żywnościsposób na promocję i współpracę producentów żywności ekologicznej w Polsce Wschodniej.

drKrzysztof Jończyk IUNG-PIB Puławy

10.20 - 10.40 Rolnictwo ekologiczne w Europie i Polscemożliwości i warunki jego rozwoju.

prof. dr hab. Jan Kuś IUNG-PIB Puławy

10.40 - 11.05 Zrównoważony system społeczny oparty na rolnictwie ekologicznym BERAS w rejonie Järna-Södertälje.

JosteinHertwig Norwegia

11.05 – 11.30 Projekt Baltfooddoświadczenia z realizacji projektu. Korzyści dla regionu, biznesu, świata nauki z funkcjonowania klastra spożywczego.

Koordynator projektu Baltfood Janet Asefpoor Niemcy

11.30 - 12.00 Przerwa na kawę, degustacja produktów ekologicznych

12.00 – 12.40 Badania wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego realizowane w ramach dotacji MRiRW, działalność upowszechnieniowa.

mgrMichał Rzytki MRiRW, drHenryk Skórnicki CDR o/Radom

12.40 – 13.00 Główne kierunki badań w rolnictwie ekologicznym. Badania prowadzone w IUNG-PIB.

drJarosław Stalenga IUNG-PIB Puławy

13.00 – 13.30 Żywność ekologiczna jako pożądany produkt spożywczyaspekty jakościowe i prozdrowotne.

drinż. Renata Kazimierczak SGGW Warszawa

13.30 – 14.00 Współistnienie z GMOstrategicznym wyzwaniem rozwoju rynku żywności

ekologicznej. dr MariuszMaciejczak SGGW Warszawa

14.00 – 15.00 Obiad

15.00  - 15.25 Uwarunkowania popytowe rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce.

drSylwia Żakowska-Biemans SGGW Warszawa

15.25 – 15.50 Rynek żywności ekologicznej w Polsce, doświadczenia z perspektywy praktyka.

SławomirChłoń Organic Farma Zdrowia S.A.

15.50 – 16.15 Marketing żywności ekologicznej w organizacjach klastrowych.

drinż. Barbara Szymoniuk, drhab. inż. Stanisław Skowron prof. PL Politechnika Lubelska

16.15 – 17.00 Dyskusja. Podsumowanie konferencji

17.00 Kolacja integracyjna. Dziedziniec IUNG-PIB

 

17 września (sobota) Dziedziniec IUNG-PIB

EKOFESTYN (8.00 - 18.00)

Kiermasz produktów ekologicznych

Prezentacja oferty handlowej członków klastra DEŻ, a także producentów

żywności ekologicznej z regionu Polski Wschodniejpotencjalni

członkowie klastra DEŻ

Festyn dla uczestników konferencji, a także piknik rodzinny dla osób

zainteresowanych żywnością ekologiczną

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji:
do dnia 31.08.2011 r. na adres:
Maria Michałkiewicz
Instytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaPIB
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
tel. (81) 886 34 21 w. 301
fax: (81) 886 34 21 w. 302
e-mail: duw@iung.pulawy.pl

wzór zgłoszenia w załaczniku

 

Informacje organizacyjne

Istnieje możliwość prezentacji: przedsiębiorstwa, firmy, organizacji działającej na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, w trakcie festynu (17.09 – dziedziniec IUNG). Uczestnikom festynu udostępnimy namioty 3x3 m z podłączeniem prądu, wyposażeniem w stoliki, krzesła.

Uczestnikom festynu udostępnimy namioty 3x3 m z podłączeniem prądu, wyposażeniem w stoliki, krzesła.

Warunkiem uczestnictwa  w festynie 17.09. jest zaprezentowanie oferty przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem żywności ekologicznej. Posiadanie aktualnego certyfikatu zgodności z zasadami produkcji ekologicznej, oznakowanie produktów zgodnie z zasadami obowiązującymi w rolnictwie ekologicznym. Istnieje możliwość wykorzystania własnych stoisk/namiotów itp.- do uzgodnienia z organizatorem – P. Mariusz Zarychta – Tel 81 886 34 21 wew.301.

Członkowie klastra DEŻ  - udział w konferencji bezpłatny dla  2 osób  (organizator zapewnia , nocleg 16/17.09. , pełne wyżywienie  przedstawicieli firmy/członka klastra DEŻ.

Pozostali uczestnicy bezpłatny udział w konferencji, bez noclegów. Zakwaterowanie we własnym zakresie wg. propozycji zamieszczonych w zaproszeniu.

Zakwaterowanie:
Hotel „Izabella”
ul. Lubelska 1
24-100 Puławy
tel./fax: (81) 886 30 41-45, (81) 886 39 56
www.izabella.pl
e-mail: hotel.izabella@op.pl
Ceny indywidualne kształtują się następująco:
pokój 1-osobowy – 90-120 (ze śniadaniem)
pokój 2-osobowy – 130 (ze śniadaniem)

Hotel „Sybilla”
Al. Królewska 17
24-100 Puławy
tel./fax: (81) 887 73 06, (81) 887 73 07
e-mail: csk@iung.pulawy.pl
Ceny indywidualne kształtują się następująco:
pokój 1-osobowy – 140 (ze śniadaniem)
pokój 2-osobowy – 170 (ze śniadaniem)

logotypy

Konferencja organizowana w ramach projektu „Rozwój Klastra Dolina Ekologicznej Żywności” nr POPW.01.04.03-00-013/09-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">