" />

Lubelski Festiwal Nauki

Autor: dolinaeko Data: 2011-09-23
W dniach 17-23 września b.r. odbędzie się VIII Lubelski Festiwal Nauki. Założeniem Festiwalu jest popularyzacja osiągnięć naukowych regionu Lubelszczyzny. Jest to także okazja do promocji żywności ekologicznej.

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona mieszkańców Lublina i regionu niezależnie od wykształcenia, poczynając od przedszkola. Motto tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki to „Nauka w służbie przyrody”. Koordynatorem międzyuczelnianym jest Uniwersytet Przyrodniczy

Celem Festiwalu jest przede wszystkim popularyzacja nauki w społeczeństwie w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję wszystkich uczelni i jednostek badawczych w mieście i w regionie oraz integracja środowiska naukowego Lublina i całej Lubelszczyzny. Festiwal pod hasłemNauka w służbie przyrody” ma zwrócić uwagę na ścisły związek człowieka ze środowiskiem i konieczność życia w poszanowaniu przyrody. 

Dlatego uczestnicy klastra Dolina Ekologicznej Żywności planują wzięcie czynnego udziału w bardzo ważnej części imprezy: w Pikniku Naukowym, ktory odbędzie się w niedzielę 18. września w godzinach 10,00-16,00 na terenie Miasteczka Akademickiego UMCS.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Więcej informacji o Festiwalu można odnaleźć na stronie: www.festiwal.lublin.pl

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">