" />

Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia w 2015 r.

Autor: Danuta Sulowska Data: 2015-04-24
15 kwietnia br. Przedstawicielki Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna Pani Justyna Siwiela-Tomaszczyk oraz Danuta Sulowska wzięły udzial w Konferencji pn. "Bezpieczeństwo Żywności".

Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2015 obchodzona była pod hasłem


„Bezpieczeństwo Żywności”
Patronat obchodów w powiecie krasnostawskim
Starosta Powiatu Krasnostawskiego Janusz Szpak


Organizator głównyPaństwowa Inspekcja Sanitarna w Krasnymstawie
Współpraca w realizacji: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej, SPZOZ Krasnystaw, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna, Centrum Edukacji ŻywieniowejDietoterapii „VITA NUTRICA’’ Lublin.
Czas i miejsce Konferencji: 15 kwietnia 2015 r. godz 10:00, sala konferencyjna Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawiesiedzibą w Siennicy Nadolnej.
Uczestnicy Konferencji: populacja dorosła kobiet zrzeszona w Kołach Gospodyń Wiejskich gmin powiatu krasnostawskiego, Wójtowie gmin powiatu krasnostawskiego.

Ramowy program Konferencji:


1. Uroczyste otwarcie Konferencji - Janusz Szpak, Starosta Powiatu Krasnostawskiego

2. Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne w żywności, skutki zdrowotne - dr hab. Wioletta Agnieszka ŻukiewiczSobczak prof. nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

3. Zagrożenia zdrowotne związane ze złym odżywianiem - Justyna Siwiela, Centrum Edukacji ŻywieniowejDietoterapii VITA NUTRICA Lublin

4. Działania na rzecz promowania żywności ekologicznejDanuta Sulowska, Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna Lublin

5. Cukrzyca II typu jako choroba żywieniowozależna – lek.med. Ewa Pitura SPZOZ Krasnystaw

6. Punkt informacyjnyporadnictwo, pomiar wskaźników medycznych, rozdawnictwo materiałów tematycznych - lek. med. Ewa Pitura,  Monika WilkSkibińska, Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ Krasnystaw, Justyna Siwiela , dietetyk Centrum Edukacji Żywieniowej i Dietoterapii VITA NUTRICA Lublin, Bogumiła Prymaczuk, Agata Wójtowicz Sekcja OZ i PZ Państwowa Inspekcja Sanitarna Krasnystaw

7. Punkt informacyjny Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna Lublin

8. Degustacja potraw kuchni tradycyjnej

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">