" />

EkoForum dla młodzieży w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

Autor: Biuro Prasowe Doliny Ekologicznej Żywności Data: 2013-04-24
XXIII EkoForum Klastra „Dolina Ekologicznej Żywności” skierowane do młodzieży ze szkół średnich województwa podkarpackiego odbyło się w Zespole Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie w ramach X Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem „Żywność – nasz przyjaciel czy wróg?”.

W dniu 17 kwietnia 2013r. odbyło się XXIII EkoForum Klastra „Dolina Ekologicznej Żywności”. Tym razem adresatami spotkania była młodzież ze szkół średnich województwa podkarpackiego. EkoForum odbyło się w Zespole Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie w ramach X Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem „Żywnośćnasz przyjaciel czy wróg?”. Podczas trwania EkoForum uczniowie starali się odpowiedzieć sobie na pytanie: czy świadomość ekologiczna to duma czy wstyd?

Celem spotkania było propagowanie i upowszechnianie wiedzy o ekologicznej żywnościracjonalnym żywieniu człowieka wśród młodzieży szkolnej, nauczycieli, pedagogówwychowawców oraz promowanie ekologicznego stylu życia. Uczestnicy EkoForum mieli możliwość nie tylko podniesienia poziomu świadomości ekologicznej, ale takżepoznania smaku żywności ekologicznej. Uczniowie z ZSG w Rzeszowie wraz z opiekunami przygotowali w profesjonalny sposób przekąski oraz napoje na bazie ekologicznych produktów dla uczestników EkoForum. Rozdawali także przepisy przygotowanych przysmaków.

Organizatorzy zapraszali uczniów do aktywnego uczestnictwa w dyskusji, zachęcali do konfrontacji i dzielenia się swoją wiedzą między sobą. W efekcie uzyskano zdecydowaną przewagę argumentów za tezą mówiącą o tym, że świadomość ekologiczna to duma i korzyść dla własnego zdrowia.

Podczas spotkania zostały rozstrzygnięte również dwa konkursy o tematyce ekologicznej:

1) Konkurs plastyczny pt. „Mapa ekofarm i ekofabryk na Podkarpaciu”, nagrody przyznano w trzech kategoriach:

  • pomysł i forma przekazu - Michał Rudny, Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu,
  • treść merytorycznaJustyna Cetnar, Zespół Szkół Agro-TechnicznychRopczycach,
  •  technika i estetyka wykonaniaKatarzyna Wilusz, Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Nagrodzone prace można było oglądać na wystawie.

2) Konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej:

  • Karolina Mucha prezentacja pt. „Lepiej dla Ciebie i dla planety”,
  • Michał Rudny „Ekorecepta na ekożycie”,
  • Mirosław Hulak i Hubert Jartym „Żywność ekologiczna - moda czy koniecznoś”

Laureaci przedstawili swoje prezentacje uczestnikom EkoForum.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i drobne upominki ufundowane przez klaster „Dolina Ekologicznej Żywności.”

W spotkaniu czynny udział wzięło 7  placówek szkolnych z Podkarpacia:

- Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie – gospodarz,

- Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach,

- Zespół Szkół w Oleszycach,

- Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu,

- Zespół Szkół  Ekonomicznych w Dębicy,

- Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku,

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">