" />

Klaster motorem napędowym gospodarki i regionu

Autor: dolinaeko Data: 2011-11-16
W ramach przedsięwzięcia PARP "Polskie klastry, polityka klastrowa" dnia 16.11.2011 odbędzie w Lublinie konferencja pn Klaster motorem napędowym gospodarki i regionu.

W konferencji będą brali udział przedstawiciele klastrów zagranicznych, m.in. Organic Cluster in Rhône-Alpes (http://www.organics-cluster.fr), największy klaster skupiający przedsiębiorstwa ekologiczne. Uczestnicy Doliny Ekologicznej Żywności planują swój udział w tej ważnej imprezie.

 

PROGRAM RAMOWY

Przedsięwzięcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Polskie klastry i polityka klastrowa” objęte jest honorowym patronatem Ministra Gospodarki

Klaster motorem napędowym gospodarki i regionu

Konferencja została zorganizowana w ramach przedsięwzięcia PARP pn. „Polskie klastry i polityka klastrowa”

Patronat Honorowy konferencji: Krzysztof HetmanMarszałek Województwa Lubelskiego

Lublin, 16 listopada 2011, Hotel Focus,godz. 9:30 – 16:00

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20

 

 

Otwarcie konferencjiprzedstawienie głównych założeń projektu:

Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Moderator – Jerzy Szyndler, Centrum Transferu Technologii w Lublinie

 

10:20 – 11:05

 

Jak budować zaufanie i kapitał społeczny w klastrze – Antonio Frias Alonso, AC&G Strategy and Innovation, Hiszpania

11:05 – 11:25

Przerwa kawowa / wystawa

11:25 – 12:40

Sesja dobrych praktykścieżki rozwoju, praktyczne doświadczenia oraz możliwości współpracy

11:25 – 11:45

Barbara Juszkiewicz, Organic Cluster in RhoneAlpes, Francja

11:45 – 12:05

Jan Polednik, Moravian Wood Cluster, Czechy

12:05 – 12:25

Muriel Jacq, Cluster Rhone-Alpes Eco-energies, Francja

12.25 – 12.40

Pytania do przedstawicieli klastrów

12:40 – 13:25

Lunch

13:25 – 13:40

Planowane instrumenty wsparcia rozwoju klastrów na poziomie regionalnym, krajowym i unijnymprzedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

13:40 – 13:55

Kreowanie rynku ekoproduktów po stronie podaży i popytu na przykładzie klastra Dolina Ekologicznej Żywnościdr Barbara Szymoniuk, Politechnika Lubelska

13:55 – 14:10

Podejmowanie działań na poziomie lokalnym na rzecz wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energiiMałgorzata Gałczyńska, animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

14:10 – 15:45

Panel dyskusyjny

 

 

 

 

Rozwój klasteringu w województwie lubelskimoczekiwania, bariery, korzyści

Moderator: Maciej Dzierżanowski, ekspert w projekcie „Polskie klastry i polityka klastrowa”

 

Kierunki rozwoju klastrówbariery, wyzwania, czynniki decydujące o sukcesieMaciej Dzierżanowski

 

Uczestnicy panelu:

Mieczysław Kwiatkowski, animator klastra Lubelskie DrewnoRegionalny Klaster w Lublinie

Jarosław Momot, animator Klastra Usług Dla Biznesu

Amelia Ścibor, animator Klastra Restauratorów i Hotelarzy

Klaster Dolina Ekologicznej Żywnościczłonek klastra

Lubelski Klaster EkoenergetycznyJadwiga Malinowska, Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, członek klastra

Grzegorz Leszczyński, Departament Innowacji i Gospodarki UMWL

Andrzej Danilkiewicz, Departament Innowacji i Gospodarki UMWL

Podsumowanie dyskusji panelowej

15:45 – 16:00

Przerwa kawowa / wystawa

16:00

Zamknięcie konferencji

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachprojektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.

Patronat Honorowy konferencji: Krzysztof HetmanMarszałek Województwa Lubelskiego

Organizatorem konferencji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięcia „Polskie klastry i polityka klastrowa”, którego głównym celem jest wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz poprzez podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej.

W trakcie konferencji dystrybuowane będą darmowe katalogi prezentujące klastry na Lubelszczyźnie oraz z innych regionów.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa, na której klastry z regionu zaprezentują swoją działalność.

Lista wystawców:

1.                   Dolina Ekologicznej Żywności

2.                   Klaster Restauratorów i Hotelarzy

3.                   Lubelski Klaster Ekoenergetyczny

4.                   Klaster Lubelskie Drewno

5.                   WKE Dom Energooszczędny

6.                   Klaster Usług dla Biznesu

Miejsce spotkania: Hotel FOCUS, Lublin,

ul. Nałęczowska 109

Organizator spotkania zapewnia tłumaczenie symultaniczne, poczęstunek w trakcie przerw kawowych oraz

lunch.

Rejestracja: http://www.ecorys.pl/klastry

Dodatkowe informacje:

tel. : (022) 339 45 54

e-mail: klastry@ecorys.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia strony:

http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95353.asp

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">