" />

Dolina Ekologicznej Żywności - O serwisie

„Dolina Ekologicznej Żywności” to pierwszy w kraju klaster zrzeszający różne podmioty działające na rzecz promowania i rozwoju żywności ekologicznej. Klaster ma charakter otwarty i do jego struktur mogą przystąpić podmioty i organizacje wspierające  rozwój rolnictwa ekologicznegoprodukcję ekologicznej żywności na terenie Polski Wschodniej (z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego oraz podlaskiego).

Aktualności RSS

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, organizują Lubelski Festiwal Wielkanocny Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, który odbędzie się w dniach od 8 do 9 kwietnia 2017 roku w Lublinie, na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, przy al. Warszawskiej 96, na rynku skansenowskiego miasteczka.
W dniu 7. marca b.r. odbyła się w lubelskim Centrum Konferencyjnym międzynarodowa konferencja partnerów projektu CLUSTERS3, w której wzięli udział Członkowie klastra Dolina Ekologicznej Żywności: Województwo lubelskie przystąpiło do projektu w kwietniu 2016 roku.
W dniu 27 lutego 2017 r. Lubelska Izba Rolnicza wspólnie z NSZZ RI „Solidarność” była gospodarzem konferencji „Gospodarstwo rodzinne – drogą do sukcesu”. Konferencja odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie.

Zobacz wideo

Ekologiczny Teledysk Doliny Ekologicznej Żywności

Poznaj jednostki skupione wokół produkcji ekologicznej żywności w naszym regionie

Zobacz co oferują