" />

Dolina Ekologicznej Żywności - O serwisie

„Dolina Ekologicznej Żywności” to pierwszy w kraju klaster zrzeszający różne podmioty działające na rzecz promowania i rozwoju żywności ekologicznej. Klaster ma charakter otwarty i do jego struktur mogą przystąpić podmioty i organizacje wspierające  rozwój rolnictwa ekologicznegoprodukcję ekologicznej żywności na terenie Polski Wschodniej (z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego oraz podlaskiego).

Aktualności RSS

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), zaprasza do współpracy w ramach działań mających na celu wsparcie wdrażania oraz promocji innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
Z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017 życzymy wszystkim Uczestnikom i Sympatykom Doliny Ekologicznej Żywności wspaniałych, pełnych miłości, rodzinnych Świąt, a w nadchodzącym roku dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.
W dniu 16 listopada b.r., podczas IX Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2016, odbyło się seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, na które klaster Dolina Ekologicznej Żywności otrzymał zaproszenie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz mediów. Uczestnikami byli także studenci i uczniowie lubelskich szkół.

Zobacz wideo

Ekologiczny Teledysk Doliny Ekologicznej Żywności

Poznaj jednostki skupione wokół produkcji ekologicznej żywności w naszym regionie

Zobacz co oferują