" />

Piknik Naukowy podczas XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Autor: Barbaara Szymoniuk Data: 2016-09-18
W niedzielę 18. września b.r. odbędzie się na stadionie Etiuda w Lublinie Piknik Naukowy - impreza masowa, stanowiaca tradycyjnie integralną część Lubelskiego Festiwalu Nauki. Haslo przewodnie Festiwalu w tym roku to: Nauka źrodlem inspiracji.

Uczestnicy Doliny Ekologicznej Żywności, wraz ze Stowarzyszeniem "EkoLubelszczyzna", utworzą "Ekologiczną Wyspę" popularyzującą proekologiczną edukację oraz ekologiczną żywność.  

Na „Ekologicznej Wyspie”, która będzie usytuowana przed wejściem na stadionzaprezentowany zostanie projekt koordynowany przez Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna” pn. Przez umysły, serca i dłonieedukacja proekologiczna na Lubelszczyźnie. Poza Stowarzyszeniem i producentami ekożywności z Dolinyna wspólnym stoisku wystawią się:

Zagroda Edukacyjna „Zielony Poligon” z miejscowości Nowiny w gminie Borki, pow. radzyński.

www.facebook,com/zielonypoligon07

www.magiaedukacji.pl

Jej misją jest nauka poprzez zabawę i świadome podejście do ekologii.
W programie „Zielonego Poligonu” znajdą się:

  • kącik ekoeksperymentatora, czyli doświadczenia z wykorzystaniem przedmiotów, które znaleźć można w gospodarstwie domowym (np. warzyw, butelek plastikowych, drewnianych patyczków, baterii);
  • kącik młodego ekokonstruktora, czyli kreatywny recykling, który poddaje pomysły na samodzielne wytworzenie atrakcyjnych zabawek z odpadów;
  • kącik ekofilozofa; czyli atrakcje związane z efektywną nauką i technikami pamięciowymi z naciskiem na przyrodę, zjawiska fizyczno-biologiczne i ekologię praktyczną.

Na stoisko zaprasza Pan Paweł Niewęgłowski.

„Wieś Dąbrówka”, położona niedaleko Kozłówki

http://www.wiesdabrowka.pl

www.facebook.com/Lubartowska77

Wieś Dąbrówka słynie z organizowanych tam oraz w Lublinie pod adresem Lubartowska 77 Jarmarków Talentów. Prowadzone w ramach Jarmarków warsztaty pozwalają odkryć niedostrzeżone wcześniej talenty dzieci i młodzieży.

Propozycje Wsi Dąbrówka przygotowane na Piknik Naukowy to:

  • warsztat ornitologiczny - pogadanka w oparciu o zdjęcia wybranych gatunków ptaków;
  • mini warsztat tworzenia hoteli dla owadów i warsztaty tworzenia sztuki z odpadów;
  • gry planszowe jako alternatywna wobec komputera i tabletu forma spędzania wolnego czasu, integrująca rodziny, pobudzająca kreatywność, zręczność oraz zdolność logicznego myślenia i planowania;
  • pogadanka oraz warsztaty dotyczące różnic pomiędzy żywnością ekologiczną a konwencjonalną.

Na stoisko zapraszają: Pan Robert Niedziałek oraz Pani Angelika Wójtowicz.

„Słowiański Gród” z Wólki Bieleckiej niedaleko Milejowa

http://horodyszcze.lbn.pl

www.facebook.com/Słowiański-Gród-w-Wólce-Bieleckiej-211676438844649/

„Słowiański Gród” przedstawi strój, uzbrojenie, narzędzia człowieka pierwotnego oraz z wczesnego średniowiecza. Zaprezentuje również kuchnię i dietę „pierwszych rolników”, a także z kolejnych epokod pieczenia podpłomyków na kamieniu, po gotowanie w żelaznych kotłach.
Gospodarzem stoiska będzie Pan Jarosław Woliński.

Impreza rozpocznie sie o godzinie 10,00. Więcej informacji można odnaleźć na stroniehttps://www.festiwal.lublin.pl/

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">