" />

Lubelskie warsztaty w ramach projektu CLUSTERS3

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2017-09-05
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza lubelskie klastry na warsztat, który odbędzie się we wtorek 5 września br. przy ul. Grottgera 4, w sali konferencyjnej na parterze.

W kwietniu 2016 r. województwo lubelskie przystąpiło do projektu CLUSTERS3 realizowanego w partnerstwie międzynarodowym z udziałem 9 partnerów z 7 regionów UE. Celem trwającego 4 lata projektu jest usprawnienie polityki klastrowej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z regionami UE, które realizują sprawdzone modele współpracy podmiotów w ramach klastrów, a jednocześnie podejmują wspólne dla Europy wyzwanie realizacji regionalnych strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji.

Pod pojęciem „klaster” rozumie się nie tylko instytucje zarejestrowane jako klastry, ale również wszelkiego rodzaju stowarzyszenia przedsiębiorców, izby handlowe, sieci współpracy oraz organizacje wspierające firmy.

W ramach działań zaplanowanych w projekcie CLUSTERS3 przewidziano m.in. cykl warsztatów, których celem jest poznanie specyfiki współdziałania lubelskich firm w ramach różnych sieci współpracy. W zdiagnozowaniu problemów i potrzeb klastrów mają pomóc badania ankietowe, regionalne spotkania z interesariuszami czy wizyty studyjne w regionach partnerskich. Powyższe działania pozwolą samorządowi województwa na przygotowanie tzw. Planu Działania, który będzie określał przyszłą politykę regionu, bardziej przyjazną klastrom oraz sieciom współpracy.

W imieniu Organizatorów wszystkich zainteresowanych projektem CLUSTERS3  zapraszamy na stronę projektu http://www.interregeurope.eu/clusters3/, na której można się zapisywać na newsletter, a wszystkich obecnych w mediach społecznościowych zapraszamy na Twitter https://twitter.com/CLUSTERS3eu   

 

 

 

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">