" />

Lista najbliższych wydarzeń
Organizatorzy największych targów ekologicznych na świecie BIOFACH, odbywających się corocznie w Norymberdze, ogłosili termin kolejnej imprezy.