" />

Warsztaty Doradcze dla Firm Branży Spożywczej

Autor: dolinaeko Data: 2010-11-09
Warsztaty, zorganizowane przez Lubelski Klaster Spożywczy, odbyły się we wtorek 9 listopada 2010 r. w siedzibie firmy "Multi Frigo" przy ul. Bursaki 18. Były odpowiedzią na zapotrzebowanie nowych stanowisk pracy w branży spożywczej: gastronomii, cukiernictwa i piekarstwa. Skierowane były zarówno dla pracodawców, jak i osób bezrobotnych. W imprezie czynny udział wzięli przedstawiciele klastra Dolina Ekologicznej Żywności oraz Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna".

Warsztaty rozpoczęły się o godzinie 9,00 prezentacją Klastra Spożywczego. Następnie, o godzinie 9,15, rozpoczęła się konferencja pt. "Możliwości otwarcia dzialalności produkcji spożywczej". W jej ramach do godziny 17,00 były prowadzone warsztaty o następującej tematyce:

1. Wykorzystanie produktow regionalnych oraz ekologicznych z regionu Lubelszczyzny w produkcji potraw serwowanych w małej gastronomii - przy współpracy Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" i klastra Dolina Ekologicznej Żywności.

2. Pieczywo dla małej gastronomii, gorące kanapki w szkołach, biurach i urzędach - przy udziale piekarń i firm produkujących dla piekarń.

3. Prezentacja nowego zawodu - dekorator cukierniczy. Możliwości dzialalnia na rynku spożywczym - Cukiernia Artystyczna "Zbyszek".

4. Desery w punktach gastronomicznych - nowości, sposoby podawania - firmy produkujące półfabrykaty dla cukierni.

5. Maszyny, urządzenia i wyposażenie punktów malej gastronomii, cukierni i piekarni. Nowości na rynku - firma Multi Frigo.

Szczegółowe sprawozdanie:

Otwarcia Spotkania dokonała Pani Jadwiga Piotrowicz - prezes Lubelskiego Klastra Spożywczego, dziennikarz współpracujący z wydawnictwem Piekarz Polski. Powitała zebranych i omówiła cel spotkania. Dzięki zmianom, jakie nastąpiły po przystąpieniu do Unii Europejskiej jest szansa dla osób wykazujących  własną inicjatywę dla uruchomienia działalności, która  pozwoli na rozwój w zawodzie jaki dotychczas wykonują. Należy wykorzystać ten moment . Zauważa się zmiany  struktury popytu na rynku, konsumenci skłaniają się ku produktom o wysokiej jakości, za które są w stanie więcej zapłacić. Takimi są produkty ekologiczne. Wytwórcy i producenci muszą jednak dołożyć starań i wysiłku aby zapewnić kupujących, że te produkty rzeczywiście zostały wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na temat możliwości otwarcia własnej firmy zajmującej się przetwarzaniem żywności mówiła Pani Bogumiła Kozak – reprezentująca Lubelska Izbę Rzemieślniczą. Podkreśliła ważność przeprowadzenia analizy rynku i ustalenie możliwości zbytu zamierzonej produkcji.

Głównym tematem spotkania były warsztaty – pokazy produkcji  potraw na bazie produktów ekologicznych. Przedstawienia projektu pt. Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności dokonała Teresa Borzęcka – Kierownik Biura DEŻ. Podkreśliła, że działalność w każdej dziedzinie powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wykorzystywać naturalne procesy hodowli i produkcji, dbać  przede wszystkim o zdrowie społeczeństwa. Do najbardziej pomocnych rozwojowi  ekologicznej produkcji potrzeb są badania produktów ekologicznych w różnych zakresach. Brak takich badań hamuje możliwość sprzedaży i pogłębia brak zaufania potencjalnych klientów do produktów ekologicznych.

Prowadzone w ostatnich latach badania  surowców i produktów ekologicznych dowiodły, że w większości gatunków surowców ekologicznych występuje  wyższa zawartość kwasów organicznych niż w surowcach konwencjonalnych, a przetwory ekologiczne zawierają niższe  stężenia azotanów, a wyższe makroelementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

W badaniach przeprowadzonych przez SGGW w Warszawie wykazano, że sok pomidorowy z produkcji ekologicznej charakteryzuje się wyższą zawartością cukrów redukujących, witaminą C oraz zawartością beta-karotenu niż z upraw konwencjonalnych.

Badania potwierdzają wyższą jakość prozdrowotną i odżywczą produktów ekologicznych nad produktami konwencjonalnymi.

Następnie przeprowadzono pokazy  potraw do których użyto produktów ekologicznych  i poddano do degustacji: sałatki, surówki, kanapki z udziałem  wędlin ekologicznych, pieczywo  i ciasto  orkiszowe , desery.

Spotkanie zakończono wnioskami:

1.       Należy w większym stopniu wykorzystywać produkt ekologiczne dla małej gastronomi i w sklepikach  szkolnych z uwagi na  wyższą wartość prozdrowotną.

2.       Częściej  organizować warsztaty  promujące wykorzystanie żywności ekologicznej.

Galeria strony

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">