" />

Konferencja MEDIA, LUDZIE, ŚRODOWISKO, Lublin

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2016-05-12
Konferencja MEDIA, LUDZIE, ŚRODOWISKO - ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA XXI WIEKU, odbędzie się w Lublinie, w dniach 12-13 maja b.r. Jej organizatorem jest Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w ramach projektu finansowanego z funduszy norweskich.
Miejsce konferencji: Plac Litewski 3 w Lublinie. Więcej informacji na ten temat, wraz z karta zgłoszeniowąmożna odnaleźć na stronie: www.ekokonferencja.umcs.pl 
" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">