" />

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE 2012

Autor: Biuro prasowe klastra DEŻ Data: 2012-07-25
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - zapraszają rolników prowadzących gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego do udziału w konkursie

 

 
 
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
ekologiaśrodowisko”
„ekologiczne gospodarstwo towarowe”
 
Konkurs organizowany jest dwuetapowo: na szczeblu wojewódzkim oraz na szczeblu krajowym.
 
Nabór zgłoszeń do Konkursu na szczeblu wojewódzkim przyjmują Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Do etapu krajowego przechodzą zwycięzcy z każdej kategorii w województwie.
 
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia znajdują się na stronach:
www.minrol.gov.pl, www.ksow.gov.pl; www.cdr.gov.pl oraz w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.
 
Szczegółowe informacje: właściwy dla położenia gospodarstwa Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego lub Biuro Konkursu w Radomiu tel. 48-3656941 .

Lista plików załączonych do tej strony

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">