" />

Szkolenia Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2017-11-15
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego realizuje cykl jednodniowych szkoleń dotyczących mechanizmów wsparcia dla producentów uczestniczących w systemach jakości żywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu Izba planuje zorganizowanie  8 szkoleń seminaryjnych dla:  producentów zarejestrowanych jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, producentów zainteresowanych włączeniem się do systemów jakości,  pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów. Takie seminarium dla przedstawicieli woj. podkarpackiego i lubelskiego odbędzie się w terminie 27 listopada w siedzibie Podkarpackiego ODR, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała. Na seminarium będą wykłady nt.: systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, poprawy organizacji łańcucha dostaw żywności (przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów wysokiej jakości), sprzedaż bezpośrednia i handel detaliczny przetworzonych i nieprzetworzonych produktów żywnościowych pochodzących z własnego gospodarstwa.

Za stronę organizacyjną seminarium odpowiada p. Justyna Wiśniowska 17/ 87 01 534 lub 723 977 461,

e-mail: justyna.wisniowska@podrb.pl

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">