" />

Grudniowe EkoForum w Boguchwale!

Autor: Biuro Prasowe DEŻ Data: 2012-12-04
Już 04 grudnia odbędzie się kolejne EkoForum. Tym razem uczestników będzie gościć ODR Boguchwała. Temat przewodni - „Różnicowanie działalności rolniczej na OPR”.

 

 

Program warsztatów naukowych przedstawia się następująco:

 

9.15 – 9.25 Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB w Puławach

Mgr inż. Tadeusz PłoszajDyrektor PODR w Boguchwale, „Otwarcie warsztatów”

 

9.25 – 9.45 Prof. dr hab. Stanisław KrasowiczIUNG-PIB Puławy

„Przesłanki racjonalnego wykorzystania gleb Polski”

 

9.45 – 10.10 Prof. dr hab. Andrzej RosnerIRWiR PAN Warszawa

„Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich”

 

10.40 – 11.00 Dr Jan Jadczyszyn - IUNG-PIB Puławy

„Obszary problemowe rolnictwa w Polsce”

 

11.00 – 11.20 Prof. dr hab. Adam Czudec – UR Rzeszów

„Rolnictwo na obszarach górskichkierunki dywersyfikacji działalności”

 

11.20 – 11.40 Dr Jan Jadczyszyn - IUNG-PIB Puławy

„Warunki i rozwój działalności alternatywnej na obszarach OPR w ocenie gmin”

 

12.10 -12.30 Dr Krzysztof Jonczyk - IUNG-PIB Puławy

„Klaster Dolina Ekologicznej Żywności jako sposób na promocje i współpracę producentów żywności ekologicznej”

 

12.30 – 12.50 Mgr Marek Wójcik - PODR Boguchwała

„Fundusze wsparcia obszarów wiejskichnowe perspektywy”

 

12.50 – 13.10 Klaster Dolina Ekologicznej Żywnosciprzedstawiciele firm „JK” i „PPHU BIO – EKO”

„Produkcja ekologiczna na przykładzie przetwórstwa mięsa i zbóżspecyfika rynku, perspektywy rozwoju”

 

13.10 – 13.30 Dyskusja i podsumowanie warsztatów

 

OrganizatorIUNGPIB, klaster DEŻ, ODR Boguchwała

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">