" />

Ekolubelszczyzna XXI wieku.

Autor: dolinaeko Data: 2010-10-15
W piątek 15 pażdziernika 2010 r. na Politechnice Lubelskiej odbędzie się konferencja organizowana przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, pn. Żywność ekologiczna czy genetycznie modyfikowana? Początek konferencji: godzina 12,00. Miejscem obrad będzie sala 16 Wydziału Zarządzania, przy ul. Nadbystrzyckiej 38 w Lublinie.

Celem konferencji jest transfer wiedzy na temat ekologicznej i modyfikowanej żywności oraz uzmysłowienie szans i zagrożeń dla regionu wynikających z zastosowania tych skrajnie różnych systemów produkcji..

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">