" />

Relacja z warsztatów naukowych w Boguchwale

Autor: Biuro Prasowe DEŻ Data: 2012-12-10
Czwartego grudnia Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale gościł warsztaty naukowe nt. „Różnicowanie działalności rolniczej na obszarach problemowych rolnictwa (OPR)”.

Warsztaty zorganizował Instytut Uprawy Nawożenia i GleboznawstwaPaństwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB zad. 2.2. Analiza możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów problemowych rolnictwa z uwzględnieniem warunków środowiskowych” oraz projektu Rozwój Klastera  Dolina  Ekologicznej Żywności”.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego z województwa podkarpackiego, doradcy rolni, przedstawiciele rolników, izb rolniczych, przedsiębiorstw produkujących żywność ekologiczną oraz przedstawiciele  instytutów naukowych i uczelni wyższych.    

W trakcie spotkania:

  • przedstawiono charakterystykę obszarów problemowych rolnictwa oraz zróżnicowanie warunków społeczno-ekonomicznych w Polsce,
  • podkreślono niekorzystne tendencje w pogłębianiu się różnicy warunków życia społeczno-ekonomicznego w poszczególnych regionach kraju.,
  • omówiono przesłanki racjonalnego wykorzystania gleb i obszarów wiejskich w kraju oraz na obszarach górskich,
  • przedstawiono ocenę warunków i możliwości rozwoju działalności alternatywnej dla rolnictwa wykonaną na podstawie ankiety rozesłanej do wszystkich gmin leżących na obszarach problemowych w kraju,
  • przybliżono możliwości wsparcia obszarów wiejskich i wdrażania działań alternatywnych dla rolnictwa w ramach PROW z uwzględnieniem propozycji na nową perspektywę finansową w latach 2014-2020,
  • przedstawiono możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz efekty współpracy w ramach Klastera  Dolina  Ekologicznej Żywności,
  • przedstawiciele producentów żywności ekologicznej z województwa podkarpackiego omówili swoje doświadczenia i osiągnięcia w branży związanej z przetwórstwem żywności ekologicznej.

 

W ramach dyskusji panelowej przedstawiciele doradców rolnych i samorządów zwrócili uwagę na ograniczenia działalności alternatywnej dla rolnictwa i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich związane z określeniem funkcji terenu w planach przestrzennego zagospodarowania i stosowaniem prawa budowlanego.

Warsztaty naukowe zyskały również zainteresowanie mediów, patrz: relacja w programie "Agro-Flash" Polskiego Radia Rzeszów (odcinek 03.12.2012) i artykuły na stronach internetowych radiovia.com, gospodarkapodkarpacka.pl oraz kulturawsi.pl

Galeria strony

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">