" />

Innowacje zielarskie z „Doliny Zielawy”

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2019-03-10
W czerwcu 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, dofinansowanego z funduszy unijnych. W ramach projektu zostanie opracowany model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji dla kilkuhektarowego, pilotażowego gospodarstwa w Dolinie Zielawy. Po etapie wdrożenia model będzie upowszechniany jako dobra praktyka w innych regionach Polski i poza granicami.

W ramach projektu zaplanowano wprowadzenie do uprawy w polikulturze (zwanej też techniką agro-leśną, bądź uprawą współrzędną alejową) z czarnym bzem oraz różą owocową roślin cieniolubnych dziko rosnących, będących gatunkami zagrożonymi lub chronionymi, takich jak: miodunka plamista, malina moroszka i przetacznik leśny. Innym efektem projektu ma być opracowanie i wdrożenie agrotechniki monokultury w celu wprowadzenia do uprawy roślin dzikorosnących takich jak: pokrzywa zwyczajna, rzepik pospolity i ostrożeń warzywny.

Produkty końcowe w postaci herbatek z uprawianych ziół wprowadzone będą na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej.

Partnerami projektu, który zakończy się w roku 2021, są: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Lider) oraz partnerzy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-BIP), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. oraz Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik.

Więcej informacji o projekcie można odnaleźć na stronie: http://lubelskieziola.iung.pl/

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">