" />

Zaproszenie na Targi Innowacji i Przedsiębiorczości

Autor: Biuro Prasowe DEŻ Data: 2013-05-20
Zarząd Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH zaprasza do udziału w bezpłatnych Targach Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Spotkaniach Kooperacyjnych.

 

 

Impreza odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2013 r. na terenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego COMARCH zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 41 e, 31-864 Kraków.

Głównym celem organizowanych spotkań jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia pozycji rynkowej firm lokatorów parków  i inkubatorów oraz firm będących członkami Klastrów. Udział w tym wydarzeniu to doskonała okazją do zidentyfikowania obszarów stycznych zarówno Klastrów jak i poszczególnych firm oraz stworzy szansę dla wzajemnej integracji i współpracy. Zgłoszenia przyjmowane od 17 maja do 12 czerwca 2013 r.

 

Korzyści dla Wystawców Targów 4 FUTURE:

- bezpłatna prezentacja usług i produktów przed szeroką publicznością,

- zapoznanie się z ofertą innych firm klastrowych i lokatorów IOB,

- nawiązanie współpracy z innymi firmami klastrowymi i lokatorami IOB,

- możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnymi inwestorami,

- budowa rozpoznawalności i świadomości marki wśród określonych grup oraz szerokiej publiczności.

 

Korzyści dla Uczestników Spotkań Kooperacyjnych:

-  kontakt z wybranymi przez siebie firmami klastrowymi i lokatorami innych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w celu nawiązania współpracy np. w zakresie rozwijania wspólnych produktów i usług czy realizacji projektu badawczego lub wdrożeniowego,

- prezentacja własnej oferty i pomysłów przed podobnym, rozumiejącym środowiskiem,

- uczestnictwo w warsztatach merytorycznych ze specjalistami-praktykami w różnych dziedzinach, wspierających rozwój Państwa firmy.

 

Organizatorzy w ramach bezpłatnej oferty proponują:

- stoisko o powierzchni 2x3 m,

- jedną ladę informacyjną z półką o wymiarach co najmniej szer. 100cm, wys.90 cm, gł.50 cm,

- stolik do rozmów o wymiarach ok. 70 cm x 70 cm,

- dwa krzesła,

- dostęp do instalacji elektrycznej i oświetlenia – jeden punkt poboru i oświetlenia,

 

Dodatkowe wyposażenie jest odpłatne i podlega osobnym ustaleniom z dostawcą systemu wystawienniczego.

W trakcie targów będą odbywały się także warsztaty merytoryczneprowadzone przez ekspertów w dziedzinach takich jak ICT, odnawialne źródła energii i efektywności energetycznej, współpraca B+R z przedsiębiorcami, kreowanie wizerunku i pozycji firmy na rynku, transfer technologii, internacjonalizacja i nowe technologie w działalności gospodarczej, partnerstwo publiczno-prywatne, czy też finansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Warsztaty te mają dostarczyć uczestnikom praktyczną wiedzę, która wesprze ich w prowadzonej działalności.

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w targach i spotkaniach kooperacyjnych pokrywają organizatorzy (z wyjątkiem noclegu i transportu oraz elementów dodatkowych stoiska i ekspozycji, nie ujętych w ofercie). Jednocześnie koszty udziału w targach i spotkaniach kooperacyjnych stanowią dla uczestników pomoc de minimis. Dla zmniejszenia kosztów noclegów Organizatorzy wynegocjowali specjalne stawki w hotelach dla tych z Państwa, którzy dokonają rezerwacji na 14 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.

Szczegółowy harmonogram imprezy oraz wszelkie niezbędne informacje są dostępne na stronie www.spotkaniaparkowe.pl 

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">