" />

Pszczoła w Mieście, KUL

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2017-03-02
W dniach 1-2 marca b.r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się ogólnopolska konferencja pn :Pszczoła w Mieście". Rozstrzygnięty będzie wówczas konkurs "Bliżej pszczół" na temat wiedzy o pszczole oraz jej biologii i wytworach.

Organizatorami konferencji i konkursu są: Fundacja Rozwoju KUL, Instytut Architektury Krajobrazu KUL oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">