" />

Pomóż swoim roślinom rosnąć ekologicznie

Autor: Biuro Prasowe DEŻ Data: 2013-04-15
Przedłużająca się zima sprawiła, że rośliny, które niebawem zaczniemy sadzić w naszych ogrodach i na działkach będą wymagały szczególnej troski oraz dodatkowej pięlęgnacji. W tym newralgicznym okresie rośliny są zdecydowanie bardziej zagrożone licznymi chorobami, które nie pozwalają im na optymalny wzrost. Jak sobie z tym radzić?

 

Jak zadbać o glebę w gospodarstwie ekologicznym

Fundamentalną zasadą gospodarowania zgodnego z założeniami rolnictwa ekologicznego jest stała dbałość o wzrost żyzności gleby poprzez: dodatni bilans substancji organicznej, utrzymanie zasobności gleb w składniki pokarmowe na poziomie co najmniej średnim, regulację odczynu, utrzymanie wysokiej aktywności mikrobiologicznej. Poprawnie prowadzona gospodarka nawozowa w gospodarstwie ekologicznym powinna opierać się na zasadzie „organicznego” powiązania produkcji roślinnej i zwierzęcej z zapewnieniem równowagi paszowo-nawozowej. Zasada ta sprzyja realizacji zamkniętego obiegu składników pokarmowych, a tym samym ich zbilansowaniu.

 Istotnym czynnikiem warunkującym zdrowie naszych roślin jest ich odpowiednia pielęgnacja, polegająca przede wszystkimna stosowaniu ekologicznych preparatów oraz nawozów dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nie tylko wzmacniają one rośliny, ale także ograniczająrozwójchorób i szkodników.Na rynku dostępnych jest wiele różnych preparatów z grupy środków poprawiających właściwości gleb, nawozów naturalnych, należą do nich m.in.:

  • EM Naturalnie Aktywny;
  • EM-Ogród;
  • EM BOKASHI Starter Kompostowy

Nawozy sztuczne czy nawożenie organiczne

Plony można zwiększać poprzez stosowanie dużych dawek nawozów sztucznych. Należy jednak  pamiętać, że niewłaściwe ich stosowanie może doprowadzić do degradacji  gleb.  W rolnictwie ekologicznym przyjmuje się założenie, że wprowadzanie do gleby składników mineralnych w formach łatwo rozpuszczalnych jest niezgodne z prawami natury i narusza stan równowagi w glebie oraz roślinie. W związku z tym odrzuca  się stosowanie technicznie przetworzonych nawozów mineralnych, z których powszechnie korzysta rolnictwo konwencjonalne.

Substancje pochodzenia naturalnego zawierają w swoim składzie składniki odżywcze w mniejszych stężeniach niż w nawozach pochodzących z syntezy chemicznej. Udostępnienie składników pokarmowych zależy w dużej mierze od aktywności biologicznej gleby i oddziaływania wydzielin korzeniowych roślin. Gleba aktywna biologicznie jest zasiedlona przez liczne zespoły flory i fauny (bakterie, promieniowce, grzyby, glony i pierwotniaki). Organizmy te przyspieszają rozkład związków organicznych i mineralnych gleby i w ten sposób udostępniają składniki pokarmowe dla roślin.

Wszystkie wymienione powyżej preparaty dostępne są u naszego klastrowicza Sławomira Chmiela.

"CHMIEL" - Plantacja Żeń-Szeń, Doradztwo i sprzedaż Efektywnych Mikroorganizmów

Kontakt: http://efektywnemikroorganizmy.info.pl , tel. 602 622-328.

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">