" />

Walne Zebranie Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna"

Autor: Barbara Szymoniuk Data: 2015-07-04
W czwartek 25. czerwca b.r. odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie Członków Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna". Uczestniczyło w nim 16 uprawnionych osób.

Skład osobowy Zarządu 3. kadencji oraz Komisji Rewizyjnej zostal podany na stronie www.ekolubelszczyzna.pl Nowe wladze zapowiedziały wolę kontynuacji współpracy Stowarzyszenia z innmi uczestnikami Doliny Ekologicznej Żywności. Najbliższa okazja do wspólnego działania to Piknik Naukowy podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się 20. września na Stadionie "Arena" w Lublinie.

" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="false">